Гербераст

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Човек, който вдига джангър когато напишеш "шампоан" с "о"

 Неграмотен селтак, "шампуан" се пише с "у", в кое селско даскало си завършил бе кумонаст малоумен?!?
- Гербераст въдворява онлайн ред.


Възприема се като антипод на комунаста, което е малко странно предвид че комунастите, престаравайки се, го изписват "шумпуан" - с цели две "у"-та.

Това е и причината за теорията че комунастите и герберастите имат общ генетичен прародител.

Теорема на Кутев-Путев

Кутев-Путев, работейки по въпроса за опорните точки и интернет присъствието на БКП, експериментално установява че са необходими точно два пъти повече герберасти, отколкото комунасти, за да се постигне пълна профанизация на произволен интернет сайт. На базата на това изследване, двамата учени Кънчо Стойчев и Андрей Райчев доказват недоказаната дотогава теорема че двама полуидиоти правят един завършен идиот. В чест на първоизточника, теоремата е кръстена "Теорема на Кутев-Путев".

Теоремата на Кутев-Путев е фундаментална в социологията, защото обяснява редица явления, дотогава погрешно приписани на ирелевантни фактори. Например, дотогава се е вярвало че герберастите винаги ходят по двама за да не се стигне дотам че единия да заболее от диария, да се пречисти и да излезе от сектата преди другия да успее да го вкара в правия път. Теоремата дава далеч по-смисленото обяснение че само в такава конфигурация, герберастите могат да живеят като пълноценни завършени индивиди.

Други генетични сходства и различия с комунастите

Обитаващите офиси герберасти държат на видно място - там където повечето поставят снимките на чаветата - иконата на техния духовен водач, Вожда.

По това си приличат с комунастите, които на същото място държат икони на св. Йосиф Висарионович Сталин.

Вероятната причина чаветата да биват така низвергнати е че никога не се знае дали някой ден няма и те да се окажат малки юди-предатели, заклеймени от сектата. В този случаи религията налага роднинските връзки да бъдат revoke-нати. Тук обаче е и фундаменталната разлика между герберастите и комунастите - за комунастите, предателството е висша добродетел, особено ако предадената страна е родната им.

При герберастите, предателят има право след известен период да се покае, ритуално засмуквайки от маркуча на Вожда. В зависимост от приложените дарове и готовността да служи отново искрено на църквата, той може да бъде допуснат обратно, като понякога трябва да премине през чистилището, където бива зачислен като солташак (вж Яне Янев). При комунастите, такъв ритуал отсъства, защото по подразбиране, всеки комунаст е par excellence предател и всеки истински предател е комунаст.Така, предателството при комунастите обикновено води до повишение.

Отлъчването и приемането обратно е сложен процес, обвит в езотерика и своеобразни ритуали. Самите герберасти избягват думата "отлъчване", предпочитайки по-неутралното "пречистване" и "изчистване от боклука", както и "приемането обратно" обикновено е свързано с личен катарзис и осъзнаване на универсалната истина за величието на Вожда и неговия маркуч.

И комунастите и герберастите според религиозните си убеждения считат че са призвани да вършат иначе непристойни неща (като например насилствена анална пенетрация на малки негърчета, инцест, черпене с кафе на катаджии и т.н.) стига това да е в името на борбата с конкуренцията.

Хабитат

Държавна и общинска администрация, автосервизи, КАТ, МВР, панелни хралупи (герберастите са важен елемент от екосистемата на панелните гномове), както и всякакви места свързани с телефонна подръжка, особено ако се осъществява предимно от лелки в/около критическата възраст.

Лични инструменти