Възпитаност

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

KYP - /лат./, чете се според провинциалния диалект като: КИП, КИЙП, КЪЙП. Възпитаността е свързана тясно с употребата на думата KYP.

---Възпитаните хора казват с възпитан южнолондонски тембър:

  • Дреме ми на КИПА.
  • Фани ме за КИПА.
  • Ще и ударя един КИП и идвам...
  • Баси КИПА копеле.

---Според новия речеви кодекс:

  • Куртово Конаре става Киптово Конаре
  • Куртово става Киптово
  • Куртоазия става Киптоазия
  • Курдисам става Кипдисам
  • Курило става Кипило
  • Курсив /не, кур сив/ става Кипсив
Лични инструменти