Ваучер на аванта

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Ваучерът на аванта е стар селски номер, класическа вероятност и нещо, изпитано в България.

Същност на ваучера на аванта

Това се получава, когато започне серия от намъмвания с цел зареждането на ваучера за чужда сметка. Накрая на обекта на аблагата му писва и зарежда ваучера.

Резултати от ваучера на аванта

Когато това стане, се получава SMS с потвърждение, че сте зареден от номера, притежание на обекта на облага.

Лични инструменти