Буцефал

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

буце-фал (слав. буца, гр. κεφαλή, cephale 'глава' + phallus) тоест еректирал буцовиден пенис

ПОЯСНЕНИЕ

Така бил наречен конят на Александър Македонски, който е брат на Обито, който е син на Александър Македонски, който яхал Буцефал, тоест брат му. Поради дългите военни походи споменатият кон оставал дълго без партньорка и поради причината, че при конете не се наблюдават нощни полюции, това водело до продължителни ерекции и понеже както знаем конете разполагат с добро оборудване изразено в дължина, тази "дължина" натрупала доста вторични елементи при контакт с почва и други под формата на буца в предната си част. Та от там.

Лични инструменти