Британски учени

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Долнопробни зли слуги на Рогатия, винаги насреща с правилните и подходящи научни изследвания по която и да е било актуална за деня тема. Живеят в ЦЕРН, където поддържат жив Големият Адронен Колайдер посредством ритуални жертвоприношения на отвлечени ученици от началните класове на Руското и съседните детски ясли. Слуги верни на всяка власт.

Лични инструменти