Беседа:Юникодерс

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=programers&Number=1942647404&page=0&view=collapsed&sb=5&part=all&vc=1

Автореклама...

...от програмистка на Юникодерс - поне така разбирам последните промени, които завръщам. Ако идеята е била друга, нека стане ясно.

Лични инструменти