Беседа:Робот

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Ахеахеахех каде сее чуло и ведяло робот да опотребява мотика?ако беше така до сега да са почнъли да копат надедо лозето ама няма

За белешката на нечо нечев е бесмислена -една несакрошима армия побеждава сички по-дефениция

Неразбиръм защо безръки те хора ги отменят безръки роботи? Не е ли на против - тряват им по - вече ръце за да конпенсирът липсъта им при хората ? Имали кой да обесни шегата

Лични инструменти