Бабаит

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

В абсурдистанския фолклор бабаит означава млад наточен младеж с грешни помисли. Разрушаване на обществена собственост и хулигания.

Някой си, за който <math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math> е като 2+2=5

Една от загадките на вселената е, че бабаит се римува с хемороид.

Лични инструменти