Аутсайдер

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Що е то?

Аутсайдерите са хора, които са ненужни на обществото. Съществуват, но водят ужасно скучен живот. Имат приятели и познати, но те само им се подиграват или измислят глупости за тях с цел - да им се смеят.

Аутсайдерите се опитват отчаяно да бъдат забелязани, като се правят на други или като извършват невиждани досега идиотщини. За съжаление не разбират, че никога няма да го постигнат, защото така или иначе са обречени да бъдат игнорирани или просто ненужни.

Как да употребим един аутсайдер

  • Игнорирай го. Той ще си мисли, че е част от компанията, но всъщност не знае, че служи само за украса.
  • Ако е силен и як - използвай го, за да сваляш Чикс. Как? Престори се, че си му приятел, а после, когато мине някоя чик наоколо, го избутай с всичка сила в близката кална локва и започни да го псуваш.
  • Ако си чик, използвай чара си, за да го накараш да ти слугува. После го чопни.

Да не забравяме

Аутсайдерите са хора, които са обречени на еднообразно и скучно съществуване. Използвайте ги сега - правете се, че ги уважавате и употребявайте тяхното доверие, за да изстискате и последната капчица от живота им.

Лични инструменти