Анекс

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Анекс - подмолно средство за печелене на обществени поръчки

Хау-Ту

Вашият човек в комисията проучва постъпилете оферти и Ви информира. В резултат, предлагате офертата с най-ниска цена и печелите търга.

След това сключвате анекс за неприлично голяма сума. С част от тази сума наемате подизпълнител, който свършва цялата работа, а за Вас остава чистата печалба.

Честито на печелившите.

Лични инструменти