Амвон

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Амвона е мястото от където пастора говори глупости

Лични инструменти