Аз

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Лично местоимение: 1-во лице, единствено число, именителен падеж.

За аксиома се приема твърдението: Аз>Ти

Лични инструменти