Агресия

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Съдържание

Агресия

Основен и единствен плод отглеждан с безкраина любов на планетката Земя.
Няма противоотрова.
Мото на планетата:
Всичко в името на агресията , всичко за здравето на агресията.
В миналото на миниатюрната Земя е имало производство на стоки,продукти и услуги необходими за същесвтуването на хората, сега всичко е заменено с агресия. Хората се хранят с агресия, пият агресия, дишат агресия, спят с агресия , обичат се с агресия, произвеждат агресия , купуват си агресия, раждат агресия и умират от агресия. Други стоки и услуги ВЕЧЕ НЯМА.
Произведената агресия в гигантски количества се продава с агресия и се купува с агресия и се употребява с агресия. От постоянната употреба на агресия се отделя постоянно агресия.

Видове Агресия:

Активна открита

Физическа , явна, рядко химическа или друга.

Активна скрита

Физическа , неявна, по-често друга.

Пасивна открита

Завоалирана , заради изравняването на силите при пряк контакт, или неудобно съотношение на силите.

Пасивна скрита

Физическа, химическа, биологическа, всякаква , от отдалечен контрол, но невидима с просто око.


Противоотрова

Няма.

Защита

Няма.

Стратегия

Няма.

Смисъл

Няма.

Източник

Почти неоткриваем, наи-често малко агресия се предизвика изкуствено в жертвата за да служи за основание да и бъде нанесен унищожителен удар "заслужено" и при "незибежна самооотбрана". Използва се само от страхливи мишки с гигантско преимущество на силите. Рядко,по изключение , но има случаи да е завършвало фатално за мишките, понеже "простия пенсионер гъбар" когото са нападнали с 3 автобуса боици и техника , са е оказал бивш реален ветеран и настоящ дядо на полковника , ръководещ поделение 42572457 (примерно).

Технически детаили

Всичко полезно може да бъде преобразувано в агресия и враждебно унищожително деиствие.

Лични инструменти