Селска мрежа

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Селската мрежа е най-голямата и комплексно-устроена организирана престъпна група в света. Има повече членове от КозаНостра, Мафия, Якудза, ВИС, СИК, ДС и китайския народ взети заедно.

Поради високото си ниво на устроеност, което е пряко продиктувано от естествените закони на човешката и животинската природа, никой не знае точно кога е създадена, колко са членовете, каква е точната йерархия, нито кой или кои стоят на най-високото ниво. Може само да се направи предположение, основано на база открити древни рисунки в пещери, че селската мрежа е създадена успоредно с първите социални строеве на род Homo.

Най-ограничените рационално мислещи умове предполагат, че основният оперативен контингент на селската мрежа включва кифли, рупси, гъзари, фешъни, металисти, МеНеДета, антиваксъри, студенти и студентки. Има сериозни подозрения, че майка ти е почетен член на организацията.

Селската мрежа се занимава с уникална и често автодеструктивна и противоречива дейност. Основната задача на всеки член на организацията е да разпространява информация(често силно изкривена от субективните им възприятия и със съмнителна стойност) за другите членове на организацията. Едновременно всички се стремят в аналите на групировката да не попада информация за тях, която да бъде субективно изкривена и да има съмнителна стойност. Всеки един член обикновено е враждебно настроен към останалите членове, но въпреки това кооперира с тях в извършването на основната дейност, стига това да не го афектира.

Повърхностните и неефективни проучвания доказват, че членовете на селската мрежа принадлежат към всяка една възрастова категория. Някои от по-старите(по изчисления между 1-2%) се оттеглят от организацията след 20-30-годишен стаж, защото заради немногообразието от дейности те развиват афинитет към когнитивната функция разсъждение. Сред по-младите това явление почти не съществува и затова в научните източници по-често се употребява понятието "феномен". Процентът при тях варира между 0.0001 и 0.0005.

Науката не може още да отговори на въпроса защо членовете на организацията не се вербуват. Доминиращата хипотеза гласи, че ако твърдението, че селската мрежа е една от най-ранните форми на социална организация, така и всеки неин член вероятно е генетично предразположен да развие качества, с които да бъде полезен за нея. Последните се отключват чрез влияние(поведенчески и емоционални манипулации) от значимите за съответния индивид фигури(например майка, баща, съратници, племенни водачи).

Лични инструменти