Свободна Воля

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Илюзорно състояние, предизвикано от дълбоко неразбиране на детерминантният характер на заобикаляюата ни Вселена. Обикновенно рецидивите му са пряко свързани със злоупотребата с алкохол, или преследвани от закона вещества. Практическите му проявления са свързани обикновенно с минимални флуктуации по хоризонта на събитията, неуместни изказвания и ниска информационна плътност като цяло.

Дейността му може да бъде лесно емулирана при Изкуствения Интелект (ИИ) с помощта на вграждането в системата на видеосензор, насочен към полупразен буркан с грах, в който има малко бързоварче, свързано към источник на ел. ток с променлива мощност. Данните от сензора се преобразуват, и подават директно като сигнали към двигателните ефектори на андроида, след което околните се попикават от смях докато го гледат как се гърчи, и разбира се, преди да са осъзнали, че няма съществена разлика между позицията на робота във Вселената и тяхната собствена. Когато осъзнае този факт, нормалният експериментатор (не важи за Зли учени) обикновенно се пропива и заскитва.

Лични инструменти