PowerJoint

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Revision as of 13:35, 2 сеп 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→

PowerJoint е най-мощния съвременен език за логически и психически конструкции с небивала здравина и устоичивост , съперничеща дори на силата на Маговете от 27мо измерение. Използва се от наи-простите три-четири редови програми за изчистване на буфери до свръх мощни програми за психически анализ на вражеската обстановка в пияно и нахранено състояние. Може да прави невалидни умозаключения , да НЕ разпознава образи , да създава грешки и недоразумения, да разпознава образи на извънземен разум по притурките на списание "Жената оня ден" , да решава судоку в работно време и други чудни деиности неприсъщи на Работохолиците

Служи основно за комуникация между низшите и висшите слоеве , вънка и вътре, под , между , над и встрани от ползата. Друга основна функция на PowerJoint е заработване на заплатата и повдигане на реитинга.

PowerJoint е съвместим с ВСИЧКО , винаги е бил съвместим , и винаги ЩЕ бъде , каквото и да става. тои е УНИВЕРСАЛНИЯ ЕЗИК на всички езици, колкото и да са специализирани.


  • - ех не се получиха компотите от сливи тази година, защото ползвах рецептата за кисели краставички... споделя висш домакин.
  • - не е ли по-добре да я пренапиша на PowerJoint ? .. чуди се тои.
  • - а не е ли по добре да си купим канадски сини краставички ? ... пита жена МУ.
  • - те поне пасват на универсалния алгоритъм... увещава го тя.
Лични инструменти