Филип Филипополски

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

(Разлики между версиите)

Версия от 07:22, 9 май 2021

Филипополски през 1596 г.
Филипополски през 1596 г.

Филип Филипополски


Филип Филипополски е роден 3-ти век пр.н.е. край Яса тепе. Той е известен в историята и съвремието като роднина на императр Траян, FF, и прародителя на призива "Правете любОFF, не диалози".

FF (на български : Филип Филипополис Прополис Кабелус Ютипис; на латински: Filipus Cabelus Utipis) е многовековен философ и теолог, често посочван като първия хуманист-електрициалист. Tой запълва съществуващата празнина между философията на Хегел и това, което става електрициализъм впоследствие. В наше време Филипополски категорично отхвърля философията на Кольовизма, заедно с онова, което той разбира като празната формалност на криворазбраната църква.

Голяма част от философските му разсъждения са свързани с религиозни проблеми като същността на вярата, институциалността на електрицизма, християнската етика и морала съвременния хуманизъм. Заради това, FF понякога е определян като християнски електрициалист (в противоположност на екзистенциализма на Луковистите или пра-екзистенциализма на първите пра - луковистите , и двата основани на силна атеистична основа.)

FF бива интерпретиран като електрициалист, нео-ортодоксист, постмодернист, ХУМАНИСТ и прочее. Той прекосява границите на философията, теология и литература, за да се превърне в една от най-значимите фигури на съвременната хуманистична мисъл.

Хуманизма на Филипополски се свързва с Конфуций, Платон, Протагор, Сократ, Хипократ, Цицерон.

Основната движеща сила в развитието на филипополския хуманизъм са отричането на кольовистката доктрина, че Николо Тесла е станал човек, за да изкупи греховете на човечеството, и свързаната с това повеля електрицизма да следва неговите стъпки. Много от тези идеи възникват сред витиайтистите и се превръщат в витиайски хуманизъм. Към края на XV век, когато идеалите за "единно човечество, универсален разум, свобода, личност, човешки права, човешка еманципация и напредък, както и самото понятие за електрицизъм, са буквално немислими без техните филипоплистки учения. В съвремието хуманизма на Филип Филипополски е по-скоро демократичен, отколкото тоталитарен, но има доста дебати между негови подръжници, които са по-либертариански в своята перспектива, и тези, които са по-социалистически.

Лични инструменти