Събирателно понятие

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Revision as of 14:46, 18 окт 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→

Събирателно понятие - средство за обозначаване на един или повече елементи едновременно. Често употребявано в словесните диспути.

Както пояснява Александър Б.:

"Събирателното понятие може да опрости изказа в риторичните слова.
Т.напр. компания  е  събирателно понятие - може да се употреби за един или няколко
човека. Като каса например. Каса консерви. Топ басма. Или кутия
бонбони. Нали може да се случи така, че в кутията да остане само един бонбон.
Сам-самичък."
Лични инструменти