Събирателно понятие

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

(Разлики между версиите)
Версия от 14:45, 18 окт 2005
82.103.107.178 (Беседа | приноси)

← Go to previous diff
Версия от 14:46, 18 окт 2005
82.103.107.178 (Беседа | приноси)

Go to next diff →
Ред 1: Ред 1:
-Събирателно понятие - средство за обозначаване на един или повече елементи едновреммено.+Събирателно понятие - средство за обозначаване на един или повече елементи едновременно.
Често употребявано в словесните диспути. Често употребявано в словесните диспути.
Както пояснява '''Александър Б.''': Както пояснява '''Александър Б.''':
- "Събирателното понятие може да опрости изказа в реторичните словами.+ "Събирателното понятие може да опрости изказа в риторичните слова.
Т.напр. ''компания'' е събирателно понятие - може да се употреби за един или няколко Т.напр. ''компания'' е събирателно понятие - може да се употреби за един или няколко
човека. Като каса например. Каса консерви. Топ басма. Или кутия човека. Като каса например. Каса консерви. Топ басма. Или кутия
бонбони. Нали може да се случи така, че в кутията да остане само един бонбон. бонбони. Нали може да се случи така, че в кутията да остане само един бонбон.
Сам-самичък." Сам-самичък."

Версия от 14:46, 18 окт 2005

Събирателно понятие - средство за обозначаване на един или повече елементи едновременно. Често употребявано в словесните диспути.

Както пояснява Александър Б.:

"Събирателното понятие може да опрости изказа в риторичните слова.
Т.напр. компания  е  събирателно понятие - може да се употреби за един или няколко
човека. Като каса например. Каса консерви. Топ басма. Или кутия
бонбони. Нали може да се случи така, че в кутията да остане само един бонбон.
Сам-самичък."
Лични инструменти