Радо - Хаммонда

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Revision as of 19:31, 4 май 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→

Радо Хамонда - субект, продал душата си на Дявола (http://dreal.net/wiki/index.php/%D0%94%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB) за да получи достъп до Хамонд Органа (http://dreal.net/wiki/index.php/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0) Му. Бивш жител на Велико Търново, по настоящем първожрец и шеф на обслужващият персонал на въпросният орган. Дал е клетва да отдаде всичките си сили и секреции за добруването на Органа и увеличаването на размерите Му. За целта той всеки ден извършва ужасяващи ритуали край него, в някой случаи свързани с принасяне в жертва на нимфоманки от Гниляне (http://dreal.net/wiki/index.php/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5), в други със обмазване на този Дяволов атрибут с шипковия мармалад, сварен от Сотир от Джебел

Лични инструменти