Помощ:Помощ

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Вижте сега, ако не можете сами да си помогнете, няма кой друг!!.. 
Това е положението! Знаете, че и ние си имаме проблеми, а всеки си мисли само за неговите..
Лични инструменти