Магаре

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Най-доброто и работливо животно. Кой знае защо човек го обижда. Самият човек го мързи да си носи задника и по тази причина го полага на гърба на магарето.

Усъвършенстване

След пренасянето на 348 (триста четиридесет и осем) човешки задника, изтеглянето на 53.5 каруци с дърва, въглища или други метали и сритването на поне един некъпан циганин, магарето се преобразува в кон. Ако намери подходящите айтъми, може и по-бързо, още на десето ниво.

Какво още ?

  • Лично име, което вече излиза от употреба, защото като кажеш магаре и всички се обръщат.
  • Това е някой, който си е позволил да знае повече от Вас.
Лични инструменти