Империята

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Revision as of 21:43, 27 окт 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→

Империята е мястото където живее Вожда на Юникодерс.

В империята има роботи. Те материализират сънищата на Вожда по един или друг начин.

Империята се обслужва логистично от ОК Супертранс.

Лични инструменти