Империята

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Revision as of 21:12, 27 окт 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→

Империята е мястото където живее Вожда на Юникодерс.

В империята има роботи.

Лични инструменти