Враца

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Де и гарга не каца що врачанье са изели и мършата ... ...начи тряа да споменем и онея де им викат монтански паток (https://www.youtube.com/watch?v=Mz6v0lS_tR4) иначе ако не знаете кой е Baikol- воала...

Иначе нищо лично ма сите врачанье са криви лопати .... надоле от гоголя (щеш ли ма нещеш яла ма на):

фараж

лопатка за боклук — използва се и за крива лопата по врачански — „фаражу“

турни боклуку у фаражу (смети боклука в лопатката)

вече по нАучному : фараж

Само поправям „врачанското“ значение на думата - дори и по врачански думата си е пак фараж, а формата "фаражу" е употребена в местен падеж (имали сме такъв, а сега остатъци от него има именно в местните диалекти) с окончание "у".

От песента "Ерген одих" за болна Трена: Па се върни от горуту, та забери болну Трену. Енуж мани, три удари, енуж мани, три удари. Та по-горе, та по-доле, та по-тънку половину ...

Лични инструменти