Български

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Прилагателно използвано често като синоним на: добре свършена работа и качество

Виж: български език, Абсурдистан

Лични инструменти