Асенизатори

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Люде, практикуващи асенизация. Обикновено по миризмата им всички отдалеч разбират с какво си вадят хляба

Андрей разбута хората край себе си, догони го, притисна го до стената и на един дъх обясни, че той е Андрей Воронин — помните ли, работехме заедно, а сега съм товарач-асенизатор, никого не мога да намеря, изпратете ме някъде да свърша нещо полезно, та нали непременно са нужни хора… Чиновникът го изслуша, но беше като шашардисан, мигаше на парцали, гърчеше се и плахо се опитваше да се измъкне, после внезапно отблъсна Андрей и закрещя: „Къде да ви изпратя? Не виждате ли, че нося документ за подпис!“ и се завтече по коридора.

от братята Стругацкие (https://chitanka.info/text/9260/2)

Лични инструменти