Wtf

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Увеличаване

WTF - съкратена версия (абревиатура) на What The Fuck.

Използва се най-често от хора, пристрастени или принудени да работят с Интернет.

'What the fuck is WTF?'
- пита Ахмед Мерчев
Лични инструменти