Fell in love with an alien

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Image:Botev.jpeg Ако Ботев знаеше за това, щеше да се обърне в гроба!
Всъщност той вече го прави, което е и малката тайна на АЕЦ "Козлодуй". Четете на собствен риск.

Песента може да видите [1] (http://www.youtube.com/watch?v=oZmF_a82WjY)


Текст

Out in the fields

Where the farmers grow bread

When called for the meals

They took for the shed

Then dark came to fall

And silence was all

A beauty shone bright

Surrounded by light

Come on now


I fell in love with an alien

I fell in love with her eyes

Fell in love with an alien

I'm telling you no disguise

I'm in love with an alien

I'm in love with her eyes

I'm in love with an alien

I'm telling you no disguise


She came looking out babe for a Romeo

She ain't looking out babe for a homeboy

I'm in love with an alien

I'm in love with her eyes

I'm in love with an alien

I'm telling you no disguise


The moon went to bed

The sun growing red

A scarecrow appeared

And chased her in fear

She sent me her love her love to me

And then we did grow

A big family

Come on now


I fell in love with an alien

I fell in love with her eyes

Fell in love with an alien

I'm telling you no disguise

I'm in love with an alien

I'm in love with her eyes

I'm in love with an alien

I'm telling you no disguise

She came looking out babe for a Romeo

She ain't looking out babe for a homeboy

Fell in love with an alien

Fell in love with her eyes

Fell in love with an alien

I'm telling you no disguise

I'm in love with an alien

I'm in love with her eyes

I'm in love with an alien

I'm telling you no disguise

Fell in love with an alien

Fell in love with her eyes

Fell in love with an alien

I'm telling you no disguise


Превод

Вън на полето

всред фермерският урожай

Що се отнася до реколтата

те я прибират във хамбара(!?!?тайни извънземни неразбираеми послания)

Взе да се смрачава

и тишина бе навред

Прелест ярко засия

обградена от светлина

Хайде сега

Влюбих се в изънземна жена

Влюбих се в очите и'

Влюбих се в извънземна жена

Казвам ти без майтап(да бе да!все едно вярваме или хайде сега!)

Влюбих се в извънземна жена

Влюбих се в очите й

Влюбих се в извънземна жена

Казвам ти без майтап

Тя дойде търсейки момче за любовник

Не търсеше момче за приятел

Влюбих се в извънземна жена

Влюбих се в очите й

Влюбих се в извънземна жена

Казвам ти без майтап

Луната се скри

слънцето почервеня

плашило се появи

и изчезна със страх

ИзпрАти ми любовта си

(да тя ми изпрати любовта си)

И тогава създадохме

голямо семейство

Хайде сега

Коментар

Песента не се нуждае от никакъв коментар.

Тя говори толкова красноречиво за себе си,щото самият Вазов, ако можеше да стане от гроба,не би се справил по добре със написването на нещо толкова конкретно.

Лични инструменти