Чернова на "Доклада за слуховия апарат на Кибертрон"

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Благодарение на Фродо, който е нашият таен агент в щаб-квартирата на корпорация Кибертрон и има уникален несанкциониран достъп до подземния бункер на гуруто Ахмед Мерчев, се сдобихме с ксеро-копие от черновата на "Доклад за слуховия апарат на Кибертрон", написана саморъчно от самия гуру.

Най-вероятно финалният вариант скоро ще бъде публикуван официално на сайта на корпорацията, там, където бе публикуван и култовият Доклад за Ръката.

Ето и редовете, излезли изпод ръката на самият гуру ("евала му", както е прието да се отдава почит в корпорация Кибертрон на шефовете).

Доклад за слуховия апарат на Кибертрон

чернова от гуруто

  • Включвам Кибертрон на пълна степен на свобода.
  • Издавам заповед: "Кибертрон, върви!". Кибертрон тръгва. Върви. Значи чува. Записвам резултатите от експеримента - Кибертрон чува.
  • Махам единия крак. Издавам същата заповед. Кибертрон пак тръгва. Върви, подскачайки на един крак. Значи чува. Записвам резултатите от експеримента - Кибертрон чува без един крак.
  • Махам и втория крак. Издавам същата заповед. Кибертрон започва да се влачи на ръце. Все пак са многофункционални тези ръце. Справка за технически детайли - "Доклада за ръката". Записвам резултатите от експеримента - въпреки че е без два крака, Кибертрон пак чува.
  • Сега махам едната ръка. Издавам същата заповед. Кибертрон се влачи на една ръка. Ех, многофункционална е тази ръка (справка - вижте "Доклада за ръката"). Записвам резултатите от експеримента - само с една ръка (без двата си крака и една ръка) Кибертрон чува!
  • Махам и втората ръка. Издавам отново същата заповед. Кибертрон не помръдва. Може би е прекалено тихо и не ме чува. Повтарям заповедта много категорично и с повишен тон - Кибертрон отново не помръдва.
  • Записвам резултатите от проведения експеримент.
  • Извод - без двете си ръце и двата крака Кибертрон не изпълнява заповедта ми да се движи, което значи, че не ме чува!
Лични инструменти