Токио Хотел

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Токио Хотел е експериментална група за развъждане на emoта. За прикритие пред света свирят немска чалга и я наричат рок-алтернатив.Но според достоверни източници техният стил може и трябва да се съотнася към гейрока. Токио Мотел също.

Лични инструменти