ТИР

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Марка цигари, присъстваща върху превозни средства с особено големи размери. Създателят на цигарите "ТИР" Бай Киро Пърцуцата признава, че е взел марката от търговските камиони "ТИР", което пък, цитирам, "по неофицеялни данннннни", край на цитата, означавало "Тошо Изнесе Родината".

Служи за обозначение и създава хипнотична нагласа у митническите служители, водеща до частична слепота. При такова състояние индивидът се изолира избирателно от заобикалящия го свят и приема за видими само обекти с финикийски знаци и произход.

Доказано е, че двете имат висока степен на корелация от експоненциален характер. Неформални източници свидетелстват за случаи, при които големината на невидимите обекти е достигала размери, за чиито мащаб не е мечтал дори и самият Дейвид Копърфийлд и Бай Тиро.

Лични инструменти