Свински пишки

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Свински пишки - малко популярна пиеса без действащи лица. Прилагайки отрицание върху последната фраза, получаваме, че пиесата е с бездействащи лица. С бездействащи задници, ако трябва да сме акуратни.

Името си пиесата води от едноименния израз, служещ за изказване на силно неодобрение или възмущение, подобно на Ц. За допълнително подсилване на емоцията буквата Ш може да се замени с Щ.

Понастоящем върлува небивал интерес при излизане на сцена на съвременна интерпретация на пиесата, чийто сценарий е най-често съкратен вариант на някой известен сериал с участието на Освалдо Риос. Това става причина истинските автори на пиесата (или както често ги наричат Авторите на народния фолклор) да потънат в забвение. Из Хрониките на Безумния обаче зачестяват анонимните оплаквания по повод новопроизведени варианти за нарушаване на закона за авторското право и сходните му права от една страна, и закона за обществения ред от друга.

Гастрономическа величина

Нека цитираме коментара на първия български космонавт (да не се бърка с алконавт или водколаз) Иван Звездев от популярното ТеВе шоу Тийнейджъри стават на колбаси:

"Свинската пишка -  маринована, капеща част от свинската анатомия.
Полужелирана, извадена от трилитровия буркан, тя лъстиво се полюшва
и обещава удоволствие за небцето и стомаха, загатваща и за пълния
с похот живот на нереза..."

Примери

"Свински пишки! Пак си разлях смазката!"
- прототипът на Кибертрон по време на изпитания в Сам дойдох
"Свински пишки за всички!"
- готвачът в столовата на САП Лабс
Лични инструменти