Светлина

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Нещото, което се намира в края на тунела. Може да е от фаровете на камион, кола или влак, означаващи момента на просветление, който идва.

ПАХ Кибертрон
ПАХ Кибертрон


- Eто, просветна ми... - споделя Ахмед Мерчев пред в. Практична домакиня, описвайки как е въвел основните механични движения
на лявата ръка на ПАХ Кибертрон, след алкохолни приключения в гостоприемния Пеуник


Please note that all contributions to Всичко за 1 лев may be edited, altered, or removed by other contributors.

Методика

Методи за извличане на енергия и светлина: нъги

Лични инструменти