Самуил

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Виден български македонски цар. Голям бой се е драл с Византия при село Ключ. За отмъщение за предишни боища Василий II Българоубиец му докарва инфаркт, като му избожда на всичките войници и остава на сто от тях един едноок, който да ги води към столицата Охрид.

Лични инструменти