Причоска

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Типична причоска
Увеличаване
Типична причоска

За какво си дал марите на фризьора.Също е и фризьорски салон,който се държи от Чоска.

"Добре дошли при Чоска"
Лични инструменти