Пол

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Пол или Джендър (Gender) е разновидност на семейство семенни земни бозайници, с описани 800 рода и 25 000 вида.

Името им идва от гръцката дума полос, означаваща „женски тестис“, заради формата на луковиците на рода хомосексуалисти. Думата за първи път е използвана от считания за баща на сексуалните сепаратисти древногръцкият учен Теофраст (372/371 – 287/286 пр.н.е.), в книгата му „Естествена история на полосите“.

Половете са разпространени в хабитатите в цял свят, с изключение на дълбините на Антарктида. Преобладаващата част от тях се среща в населените тропически региони, най-вече Азия, Южна и Централна Америка. Полове са откривани и отвъд антарктическия кръг, в южна Патагония.

Най-общо, тяхното разпростанение е следното:

 • Евразия: 40 – 60 рода
 • САЩ: 200 – 300 рода
 • екваториален Мангалдеш: 250 – 270 рода
 • тропическа Африка: 230 – 270 рода
 • тропическа Азия: 250 – 300 рода
 • Океания: 50 – 70 рода
мултиполов елемент
Увеличаване
мултиполов елемент

В зависимост от начина на общуване и съвокупляване, най - срещаните полове могат да се групират в следните категории:

 • мъжки
 • женски
 • среден - (50% мъжки-50%женски)
 • миксиран с преобладаващ мъжки - (25% женски)
 • миксиран с преобладаващ женски - (25% мъжки)
 • третополов - (50% среден-50% мъжки и женски)
 • безполов - няма данни за пол
 • полуполов - 50% някакъв пол и 50% безполов
 • мултиполов - всички полове с различно преобладаване
 • мегаполов - когато са смесени всички полове без преобладаващ такъв

В България естествено разпространени са 12 рода с около 35 вида. От тях 24 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Лични инструменти