Печка Медофил

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Както най-вероятно подозирате това е печка която си пада по готвенето на храни с мед. За Педо Беър виж Мечка Педофил

Лични инструменти