Пациентска Бухалка

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Единствения метод за избягване на Лекарска грешка.

Лични инструменти