Отечествена война

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Войната на отечеството.

Всяка уважаваща себе си държава има поне 3 отечествени войни, за които да пишат великите писатели, и за които има съответно и държавни празници, когато не се работи.

Хората обичат отечествените войни.

Лични инструменти