О, книжка!

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Image:Botev.jpeg Ако Ботев знаеше за това, щеше да се обърне в гроба!
Всъщност той вече го прави, което е и малката тайна на АЕЦ "Козлодуй". Четете на собствен риск.
Кълвачев
Увеличаване
Кълвачев
   О, книжка!
   Три деня млади студенти
   как учебник ги брани. Изтерзани уста
   трепетно повтарят дефиниции с рев.
   Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
   формули лазят към ум замъглен
   и с цифри обстрелват студента смутен.
   Тема след тема! Въпрос след въпрос!
   Зубрач безумний сочи конспекта пак
   и вика: "Учете! Тук ви е съдбата!"
   Колеги го погват с викове сърдити,
   но той им отвръща с друг вик: "ура!"
        ... 
   Три дни веч се мъчат, но помощ не иде,
   от никъде взорът надежда не види...
   Нищо. Те ще препишат, но смело, без страх -
   кат тайни агенти притихнали в мрак.
   Изпитът иде: всички нащрек са!
   Последният напън веч е настал.
   Тогава Кълвачев, наший зубрач
   ревна гороломно: "Млади студенти,
   венчайте Алма Матер с лаврови венци!
   На ваший ум доцент повери
   лекции, конспекти, себе си дори!"
   При тез думи силни студентите горди
   очакват геройски заветния час!
   Пищови дописват, листи разлистват,
   сърце разтуптяно в гърдите беснее
   и сладка радост - докрай да препишат
   пред комисия строга на тоз славен чин,
   с една ръка ловка - славна десница!
   "Ректорат цял сега нази гледа,
   тоя риск голям е, но куражът не мре -
   ни доцент, ни декан може да ни спре!"
   "Грабвайте пищова!" - някой си прошепна
   и букви и цифри плъзнаха завчаска
   кат демони черни над белий чаршаф,
   и бягат, редят се, като жив рояк!
   И професори тръпнат, друг път не видели
   ведно да пишат зубрач и кръшкач
   и въздуха стрелят с поглед корав!
   Изпит се обръща на борба в своя пик,
   студенти безстрашни като скали твърди
   погледи остри срещат с железни гърди
   и се фърлят с песни над поредния лист
   като виждат харно, че преписаха веч...
   Йоще миг - ще дойде заветния час.
   Изведнъж професор обявява изпитний край
   с гръмотевичен глас!
      ...
   И днес йощ Университетът, щом сесия зафаща,
   спомня тоз ден бурен, мълви и препраща
   славата му вечна като някой ек
   от студент на студент,
   век подир век!
Лични инструменти