Мирчо

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Мирчо е митично същество, получовек-полудекан, живял дълги години в пустинята и усвоил всички езици от Близкия Изток. Говори се дори, че един от езиците бил на крава (която там се смята за свещено животно) и затова Мирчо бил заточен в Пловдив, където дълги години бил мъчен с интеграли, линейна алгебра и аналитична геометрия. Закален с духа на източните мъдреци, Мирчо поставил основите на ФМИ-Пловдив и си купил Опел и лаптоп.

Дружбата на Мирчо със Сандокана е белязана с исторически възходи и падения. Говори се, че в миналото Сандоканът е имал 7 ножа, 5 от които били счупени и направени на Пловдивски тепета. Така легендата за 7-те Пловдивски тепета остава, а Сандокан се подвизава със срамното прозвище "с двата ножа".

Лични инструменти