Доклад за Хуманоида

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Докладът за Хуманоида е крайъгълен камък на човешкото познание. Авторът е неизвестен, но със сигурност е технически грамотна личност и native english speaker. Именно по тази причина посланието на доклада може да се разбере истински и пълно, само ако се чете в оригинал - на английски.

"Повече хуманоиди - повече ентропия за всички програмисти!"
- смее се Ахмед Мерчев по време на Тайната Вечеря
Съдържание

Същност

Докладът представлява манифест, обобщение на всичко, постигнато от хората на нашата планета (заедно с номер на версия и публичен ключ). Но не това е най-важното.

Целта на паметния документ е да запознае широките маси с напредналите технологии, крити със столетия от правителството, експлоатирани в дизайна на този робот. RISK процесори (и новата модификация RISC), FPGA/CPLD процесори, semi-conducting elements, input-outgoing systems - и това са само част от нововъведенията.

Истинската красота на творението обаче е в начина на взаимодействие между различните компоненти. Пример може да се даде със знаменития use-case, представен от Ахмед Мерчев:

"някой процесор отказва-> ръката си се движи; 
някой контролер отказва-> ръката не се движи; 
някой мотор се поврежда-> ръката не се движи; 
Режеш ръката на робота, до рамото -> той ти се усмихва; 
Режеш му главата -> той ти показва среден пръст; 
Режеш му единия крак -> той играе ръченица;" 

Прави впечатление, че половината unit-тестове трябва да се правят с резачка, заради приспособената специално за проекта методология chainsaw-driven development.

"Ако нещо не работи - отрежи го!"
-казва Ахмед Мерчев

All your base are belong to us!

"Kibertron is not a copy of man and it is not a threat for him or for
any other living being on the earth. Kibertron is being developed by
people with free minds, not accepting limitation of creative thinking,
people not being influenced by the conventional idea that it is
impossible to create a rational being with intellectual capacity close
to the human one. Actually we think that the main reason for people
feeling apathy on this topic is the wrong approach most projects develop
- they cannot develop efficiently even a small part of it because all
knots of the humanoid form an organism in which there are no independent
modules and knots and if a single one is inefficient it reflects on the
efficiency of the whole organism."

За пръв път съсредоточения PR на Кибертрон оповестява каква ще е съдбата на човечеството след промяната. Кибертрон няма да е заплаха за никоя форма на живот на земята. (Земята може да си отдъхне, но другите да му мислят). Новите диктатори ще са хора, отличаващи се със своя широк размах на мисълта и ще ни покажат ефективния подход на разработване на такива проекти.

"For the input-outgoing systems and the transmission of the information
from various sensors in the humanoid we use FPGA and CPLD processors,
AVR microcontrollers and standard semi-conducting elements."

В това изречение е събрана цялата земна мъдрост и отвъд. За уникалните input-outgoing системи се използват FPGA и CPLD процесори и стандартни semi-conducting elements. Гениално! Brillant! Ставаме свидетели на решението на един хилядолетен проблем, измъчвал още древните египтяни, докато оптимизирали throughput-а на backbone-а на LAN-а между пирамидите.

Вътрешни връзки

Външни връзки

Лични инструменти