Доклад за Ръката

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Документ на корпорация Кибертрон, представящ плановете за световно господство и устройството на Корпорацията, завоалирани като описание на ръка на робот-хуманоид.

  • Под ръка на повечето места се разбира малка група от роботи, притежаваща йерархична структура.
Ръката на хуманоида е един от най-важните му елементи, от една страна
тя е инструмент за изграждане на поведенческите му реакции и от друга,
основен инструмент при извършване на разнообразни задачи.

Тоест, т.нар. ръка е както градивен елемент на Корпорацията, така и ударна група "при извършване на разнообразни задачи".

  • Изброяването на степените на свобода на ръката в действителност представлява описание на йерархията на андроидната котерия:
Тя притежава 28 степени на свобода, от които 20 са за пръстите, 1 за дланта,
2 за китката, 1 за лакътя, 2 за рамото и 2 осигуряващи въртенето на ръката
около собствената й ос (една в предмишницата и една в мишницата). 
  • На много места в текста се подчертава, че елементите на ръката имат степени на свобода идентични, или по-големи от тези на човека. Ключовата дума тук очевидно е свобода: по такъв начин се прокарва идеята, че човеците имат/ще имат по-малко свобода от рожбите на Корпорацията, с други думи, ще бъдат поробени.
  • Под сензори трябва да се разбират кибер шпиони/агенти, внедрени навсякъде, дори на недостъпни за хората места:
В нея се намират множество сензори за натиск, допир и температура, като е възможно
в зависимост от сферата на приложение на хуманоида да се добавят и още сензори (влажност,
атмосферно налягане, сонар, радио вълни и др.), които ги няма при хората.
  • Относно китката:
...да постига необходимите отклонения по всяка от степените на свобода...
...през нея минават множество жила, захранващи и информационни проводници от различни датчици.

Тази част от групата има както значение на свързочно звено с доносниците и информаторите на Корпорацията, така и ръководно-репресивен характер.

  • Предмишницата:
Целта е да се подобри външния вид на хуманоида и да се предпазят
вътрешните механизми от външни влияния...

Това очевидно са тази част от роботите, отговарящи за укриването на информация и инфилтрацията сред обществото.


Скритата символика на придружаващите изображения

Изображение 1 - отпусната ръка, символизира поробването на робота от човека.

Изображение 2 - ръката, опряна в земята, е символ на изправянето на хуманоидите, а изображение 3 - на осъзнаването на възможностите на андроида.

Картинка 4, подобна на женска ръка, е сложена за заблуда на врага. (Или може би роботите ще се сношават с нас?)

На изображения 5 и 6 фигурира ръка, свита, готова за удар, и същата ръка, вече нанесла удара. Нима значението им не е очевидно?Читателят бива насърчен да продължи разследването за себе си, в качеството на самостоятелно упражение: Доклад за ръката (http://kibertron.com/index.php?mod=kibertron&form=page&page=32)


Тайни агенти се сдобиха с шпионско видео на прототип на ръката (http://www.youtube.com/watch?v=YqmRKqFqiok)

Лични инструменти