ДИС

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

ДИС (диференциално и интегрално смятане) е наука за производните и интегралите. Седи в основата на всички неща във Вселената. Преподават я храбри стари рицари - джедаи, духовни синове и дъщери на проф. Тагамлицки.

Производната е проста работа, ето един пример от ежедневието:

Дефиниция 1: Производна на пиене е количеството алкохол, което можем да си купим с парите от върнатите бутилки от пиенето, за което става дума.

Дефиниция 2: Яко пиене е пиене, което има ненулева (непразна) четвърта производна.

Лични инструменти