Византия

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Предшественик на Четвъртия Райх и Империята на Изродар. Исторически враг на българите и славяните, унищожена от турците с османска звяркост. (Печално) известна родина на един куп подли мръсни номера, останали в историята като византийски номера. Независимо, че през цялото си съществуване Византия е християнска империя, то редица нейни императори са били на другия бряг. Според исторически извори, именно по време на Империята възникват редица населени места в днешна България, сред които Русе, Павликени, Педерастово, Кестрич, както и Сърбия, която се появява по времето на византийското владичество над България. В знак на благодарност за дадената им от византийците политическа независимост, сърбите и до ден днешен погаждат куп долни мръсни номера на българите с повод и без повод.

Лични инструменти