Сектата на Водата

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Всеки, който ходи през половин час да пие вода, е горд член на Водната секта. Трябва също така да почиташ водата и всичките й отрови, а когато пикаеш, да си го събираш в чашка и да я нареждаш прилежно сред другите ти жълти поточета, в щайга. След 1 месец можеш да продадеш пикнята като йод.

Създаделят на сектата, Макс, съветва да се придържаш към мотото й - "Във всяка течност има вода".

Преди важно събитие, плисвай вода или пикоч по стълбите надолу, за щастие. Мир и късмет.

Лични инструменти