Пустиняк

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Съдържание

Пустиняк

Пустинякът е интересен вид същество, намиращо се в северозападните райони на нашата любима страна България. Пълното му наименование е Хомо Пустинякус, но с времето се използва само Пустиняк, поради факта, че 100% от пустиняците не одобряват хомота-та

История

Пустинякът е върлувал и ловувал от създаването на Земята. Според учени, неговото мизерно съществуване започва приблизително през 112-та година преди Христа. Пустинякът е бил примерен ловец с огромен опит, но поради липса на мозък и, разбира се, ракия, шансът за неговото оцеляване драстично намалява. Оцелелите пустиняци мигрират на места, където производството на ракия е високо и липсата за нужда на мозък е препоръчително и затова след бродене из множество планети и държави, те откриват перфектното място за тяхното огнище - България.

Бит и култура

Въпреки дългото съществуване на Хомо Пустинякус, неговият бит и култура все още не са открити и се предполага те да не съществуват.

Религия

Хомо Пустинякус не изповядва една от официалните и известни религии. Неговата религия е политеистична.

Главният Бог се казва Бай Пешо. Историята на Бай Пешо е следната. През 327 година след Христа, по време на Голямото Пустиняческо Преселение, Бай Пешо е помогнал на всички пустиняци да открият своят дом и да оцелеят. Това била трудна задача, защото пустиняците се нуждаят от ракия, за да съществуват, а бутилките ракия намалявали. След като Бай Пешо видял това, той направил единственото нещо, което било логично, за да спаси пустиняците. Той срязал вените си, изтискал кръвта в бутилки и заръчал на един от пустиняците да призове могъщата си сила и да щракне с пръсти, превръщайки кръвта в ракия. Тази ракия била достатъчна да докара пустиняците до Северозападна България, където те открили извор на ракия, стичащ се по Дунав.

Речник

Речника на Хомо Пустинякус е особенно богат. Той се състой от множество разновидности псувни и необятни за нормалния човек неща. Пример:

A

абен - захабен, изхабен, тъп

Б

Батисал - развалил, разрушил

Буам - бия,удрям нещо

В

Вратница - порта, врата

Врътоглав – ненормален, луд човек

Г

гътне – да събори някого или нещо; бутне, търколи на земята

гьоджаво - кльощаво, болнаво слабо

Д

дедовия – половият орган на дядо ми

дека - къде

джапам – стъпвам, ходя, прекосявам водно пространство

дзепам - изненадан съм, гледам

Е

ептем – наистина; много; превъзходна степен

Ж

жуленье – пиене, употреба на алкохол

З

за глава - далече

И

изклесяк – пренебрежително обръщение към човек

изкорубен – счупен, разбит; в преносен смисъл негоден, неизползваем

К

какаяшка – царевичен кочан без зърната

кандисам – да се съглася

клецам – чукам

климбуцам – клатя се

компир – картоф

конощип - обида, попово прасе

кръжа – дълго натрупвала се мръсотия по тялото

кукуруз – царевица

кукуржянка – стъбло от царевица

кьорав – сляп

Л

лизгам – пързалям се

М

мандрамуняк – грозна жена с леко поведение; курва

мандръсам – чукам

мундза – лице, физиономия

Н

накокръжвам – възбуждам се

О

оти – защо; защото

П

прекинем – да пречупя нещо или някого; да ударя много силно

Р

разпарчетосам – да разглобя или да счупя

разклимбучкан – разклатен

С

сгняви – натисне, смачка

суек – малък; дребен

Т

таралясник – стара, развалена кола

У

урунгел – грозник

улендзим – усмихвам се широко

Ф

фулиш – обиждаш

Ц

цинка – ръми леко

Ч

чръв – червей

Ш

шмундел – обида

шушумига – шматка

Щ

щрока – кир, мръсотия

Ю

юрвам (се) – да ходя бързо

юснем- удрям

Лични инструменти