Окото на Провидението

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Биг Брадър злочиню... Злочин...
предупреждение от билборд в Чуродейка

Употреба и стилистика

Окото на Провидението е любим елемент от украсата на всяко българско цукало и гърне за булашик. По селата такива цукала се срещат все още в големи количества, но заради увеличаването на C-фактора в Абсурдистан в последните 50 години тези цукала биват предавани на масоните и илюминатите за унищожение. За подигравка с админа такова око краси поне 22 места във всяка селска църква, а според анонимни източници има 666 такива очи в Александър Невски.

Естествени врагове, създадени по синтетичен път

Перспективи за развитие

Някъде там, в бъдещето...

Лични инструменти