Медии

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Медиите са средство за масова заблуда, контролиращо масите от безлични тълпи чрез ежедневни информационни блокове и списване на вестници и списания, целящи промиване на мозъка и натрапване на мисли и чувства. Световните и в частност българските медии, са създадени да подпомагат умствената деградация и постепенното превръщане на хората в скотове.

Сред любимите медийни похвати са използването на подправена и/или невярна информация, едностраничив необективен поглед върху нещата, изнамирането и използването на трагедии и лични драми с цел повдигане рейтинга на съответната медия. За най-усъвършенстван медиен трик се смята рекламата. За постигане на целите си, широко използвани в медийното пространство са журналистите.

Виж още

Лични инструменти